ESVG 123,55Mhz
Användarnamn:

Lösenord:

SE-UCO:
flygfalt_esvg

 

Flygfältet

Kartblad ur svenska flygfält 2010. OBS! Kan vara inaktuellt.  

Gagnef / Himmelslätta ESVG
Fältyta: Gräs
Banlängd: 60 x 800 meter (officiellt 30x600m)
Banljus: Nej
Bränsle: 98 Oktan (Kontant betalning)
Ägare/Brukare: Gagnefs Flygklubb
Frekvenser:
Gagnef Radio: 123,550 Mhz
Borlänge Tower: 127,300 Mhz
Sweden CTL: 118,200 Mhz
För fältkontroll Ring: Göran Roth 070- 357 18 53
Åke Steen 070-690 42 31
Jan Persson 070-664 64 73
Övrigt: Under Borlänge TMA
Fältet ligger på kartan Borlänge TMA

 

Geografi
Läge: 6033,1N 1504,7E
Höjd: 575 ft / 175m
Radial från BOR VOR (117,6 Mhz):R299,15Nm Radial från KSD VOR (117,8 Mhz):R037,85Nm

 

Viktig information!
- Stråket utanför trösklarna särskilt fuktkänsligt efter ihållande regnperiod- Högervarv stråk 08 p.g.a hög terräng nordväst om fältet – Vid nordlig vind risk för nedsvep – Varning för trafik på väg före stråk 26. Håll minst 5m höjd över vägen. – Hinder: Skogsklädda berg W och N om fältet – Segelflygverksamhet
Observera följande Efter ihållande regn kan det ofta vara väldigt sumpigt och mjukt med risk att köra fast i bägge banändarna, vilket kan orsaka skada på både flygplan och flygfält. Gräsområdet närmast tankanläggningen är extra kortklippt och används till modellflygverksamhet. Vänligen taxa därför ej på detta område, vilket kan skada jämnheten.