ESVG 123,55Mhz
Användarnamn:

Lösenord:

SE-UCO:
Banner_flygplan

 

Flygplanen

 

På Himmelslätta flygs klubbens experimentklassade motorseglare, ett privatägt UL-flygplan samt en privatägd gyrokopter. Läs mer om varje flygfarkost under respektive kategori under menyvalet Flygklubben/flygplan.