ESVG 123,55Mhz
Användarnamn:

Lösenord:

SE-UCO:
Banner_start.jpgBanner_slide_alven.jpgBanner_se-uco.jpgbanner_gyro.jpgBanner_slide_besokDK.jpg

2016-05-10 Framgångar

Vid SM-tävlingar för friflygande modeller lyckades Inge Sundstedt bärga guldet i klass F1S och bronset i klass F1H. Magnus Astervik klarade silvret i klass F1G. Klubbens Håkan Broberg och Tommy Eriksson deltog också. Håkan kom på plats fem och Tommy på plats sex, båda i klass F1S.Friflygande modeller är, som namnet anger, modeller som inte styrs av radio.
Klass F1S är försedd med en liten elmotor som tillåts vara igång 10 sekunder varefter glidflygningen vidtar. I klass F1G användes gummimotor för att komma upp i luften. I klass F1H är det apostlahästarna som gäller och 50meter lina för att komma upp.För samtliga klasser gäller det att få modellen att hålla sig uppe i 2 minuter varefter ett urverk avbryter flygningen. Under tävlingen skall 5 starter göras. Det gäller att vid flygningen hitta ”bra luft” d.v.s. uppvindar/termik, annars kommer modellen ner för tidigt.
I denna tävling gällde det de mindre klasserna med spännvidder på upp emot en meter. I de större klasserna kan det röra sig om spännvidder upp till 2,5 meter.

Några av klubbens deltagare kommer att delta i SM-tävlingar för de större modellerna maj 6-7 i Skåne.

På bilden, Inge Sundstedts F1S.