ESVG 123,55Mhz
Användarnamn:

Lösenord:

SE-UCO:
Banner_start.jpgBanner_slide_alven.jpgBanner_se-uco.jpgbanner_gyro.jpgBanner_slide_besokDK.jpg

Lilla och Stora Friflygcuperna 2016

Denna säsong lyckades vi att genomföra åtta av de nio planerade tävlingarna. Solstaträffen kunde även detta år inte genomföras p.g.a. att vi inte fick tillstånd av Länsstyrelsen i Värmland. Vi fick inte ens svar på vår förfrågan om att använda Brattforsheden vid två tillfällen under säsongen. Vi får nog glömma att kunna ha tävlingar på Brattforsheden även framöver, fältet skall nämligen klassas som museum och skall därför återställas till det skick det var i vid krigsslutet 1945. Varken modellflyg eller fullskalaflyg får då förekomma, såvida inget annat beslutas i framtiden. Byggnader som tillkommit efter 1945 skall tas bort. Allt detta är mycket synd eftersom fältet kunde vara ett ”andningshål” för speciellt friflyget.

Det blev även problem med finalerna eftersom vi hade ett försent datum (oktober 8) för att passa skördeläget i Kumla. Efter en del undersökningar och funderingar beslöt vi att köra finalerna i Gagnef eftersom det fanns lämpliga ytor där. Här missade vi lite i informationen, vi borde ha ändrat i Friflygkalendern och lagt in ngt på SMFF-hemsida. Trots missen var det ingen som åkte till Kumla vad vi vet. Tyvärr ansåg nog många att det är för långt till Dalarna och Gagnef, dock fick vi besök från Linköpings MFK Malmen och Solebrunns Sländan. Det såg lite hotfullt ut betr. vädret inför finalerna, men det blev fullt flygbart.

Trotts att vi hade tillgång till ca 900 meter i rådande vindrikting beslutades att flytta fram startplatsen ca 300 meter för att slippa att använda en plöjd åker. Maxtiden sattes till 90 sek. förutom i F1S eftersom några inte kunde ställa in denna tid, dock sattes motortiden till 5sek. vilket skulle göra det mkt svårt att klara 2min. (trodde vi.) Flera lyckades med 2min, bara en fick så pass höjd att fusetiden blev så lång att modellen hamnade i älven. Modellen hittades senare av en som skulle ta upp sin båt. De som hade radiofuse kunde dessutom fusa ner när det började se kritiskt ut.

Årets tävlingar:
Höstmaxen i Gendalen. Tävlingen kördes efter finalen 2015 och räknas som nr1 2016.
Uppsalas vintertävling på fälten i Skogstibble.
Norbergsträffen på sjön Noren.
Vårmaxen i Gendalen.
Small Swedish Cup i Skåne.
Lilla SM/ Majtävlingen i Skogstibble.
Solstaträffen på Brattforsheden kunde ej genomföras.
Gagnefträffen.
Finalerna i Gagnef.

Resultat Stora Friflygcupen:
F1A-2, 9 startande. 1. Kosma Huber Norberg 10 poäng.
2. .Per Findahl Norberg 8 poäng.
1. Oskar Findahl Nor berg 7 poäng.
6. Inge Sundstedt Gagnef 3 poäng.
F1B-2, ingen startande.
F1C-2, 1 startande , (ingen tävling). Sören Edström Uppsala

Resultat Lilla Friflygcupen:
F1G, 4 startande. 1. Per Johansson Malmen 5 poäng
1. Magnus Astervik Gagnef 2 poäng
2. David Thorsen Uppsala 1 poäng
3.
F1H , 11 srartande 1. Kosma Huber Norberg 22poäng
1. Per Findahl Norberg 16 poäng
2. Robert Hellgren Norberg 5 poäng
6. Inge Sundstedt Gagnef, 8. Johnny Eriksson Gagnef.

1.
1.

F1S, 11 startande. 1. Martin Larsson Sländan 17 poäng
1. Inge Sundstedt Gagnef 17 poäng
2. Eddy Astfeldt Eskilstuna 14 poäng
5. Håkan Broberg Gagnef. 11 poäng
6. Tommy Eriksson Gagnef. 9 poäng
1.

P30, 10 startande. 1. Bo Eriksson Sländan 11 poäng
2. Jan Kossman Gladiatorerna 6 poäng
3. Lars Larsson Sländan 4 poäng
1.
KPG, 9 startaande. 1. Björn Wallman Sländan 11 poäng
2. Martin Larsson Sländan 10 poäng
3. Per Findahl Norberg 9 poäng
HKG, ingen startande.

Slutord.
Tyvärr inga juniorer i någon klass!! Den nya klassen F1S (tidigare E36) har blivit populär. De övriga klasserna har ungefär samma deltagarantal som tidigare.

Skrivet av Inge Sundstedt i Gagnefsklubben.