ESVG 123,55Mhz
Användarnamn:

Lösenord:

SE-UCO:
Banner_start.jpgBanner_slide_alven.jpgBanner_se-uco.jpgbanner_gyro.jpgBanner_slide_besokDK.jpg

Lilla och Stora Friflygcuperna 2017

För årets cuper var åtta deltävlingar plus Finalen planerade. På grund av vädrets makter måste två tävlingar ställas in nämligen Lilla SM och Small Swedish cup, båda skulle köras på Öland. Finalen var avsed att köras på åkermark i Kumla men nödgades att flyttas då man hade skördat, plöjt och sått det datum som var planerat för tävlingen. För att kunna genomföra tävlingen så flyttades den till åkermark i Gagnef. Här var förhållandena de motsatta mot i Kumla, man hade ännu inte kunnat börja med skörden. Vi måste flytta fram tävlingsdatumet tre gånger innan tävlingen kunde köras. På grund av detta så blev Gagnefsträffen ersatt med Finalen.
Nytt för i år var att Posttävlingen ingick. Glädjande i årets cup är att fyra juniorer deltog.

Årets tävlingar:
1. Höstmaxen i Gendalen. Tävlingen kördes efter finalen 2016 och räknas som nr1 2017.
2. Uppsala VT/Majt. Sjöis på sjön Tämnaren.
3. Norbergsträffen. Sjöis på sjön Noren.
4. Vårmaxen i Gendalen.
5. Lilla SM. På Öland. Inställd.
6. Small Swedish cup. På öland. Inställd.
7. Posttävlingen. Tre deltävlingar under sommarperioden på valfri plats.
8. Gagnefträffen. Ersatt med Finalen.
9. Finalen. På åkermark i Gagnef.

Slutresultat Lilla Friflygcupen 2017:

F1H sen. 8 startande 1 Per Findahl Norberg
2 Per Johansson MFK Malmen
3 Oskar Findahl Norberg

F1H jun. 4 startande. 1. Ellen Norström Gagnef
2.Hugo Norström Gagnef
3.Willmer Wadlund Gagnef
4. Oliver Eriksson Gagnef

F1G sen. 2 startande 1. Per Johansson MFK Malmen
2. Göran Larsson (endast en tävling = ingen slutpoäng) Norberg

F1S sen. 10 startande 1. Björn Wallman Sländan
2.Tommy Eriksson Gagnef
3.Håkan Broberg Gagnef

P30 sen. 9 startande 1.Andrea Hartstein MFK Red Baron
2.Göran Larsson Norberg
3.Bo Eriksson Sländan

KPG sen. 8 startande 1.Björn Wallman Sländan
2.Thomas Dahlström MFK Direkt
3.Martin Larsson Sländan

HKG sen. 4 startande Martin Tärnroth, Per Findahl, Peter Meurling och Per Larsson.
Endast 1 tävling (ingen slutpoäng).

Slutresultat Stora Friflygcupen:

F1A-2. 11 startande 1.Kosma Huber Norberg
2.Per Findahl Norberg
3.Inge Sundstedt Gagnef
F1B-2. Ingen startande.
F1C-2. Ingen startande

Klicka på PDF-länkarna under bilderna nedan för mer info!

Skrivet av Inge Sundstedt i Gagnefsklubben

Lilla_FF_2017_Slutresultat_17-10-01-2 (1)

Resultat_Finalen_Lilla_FF_2017